Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018

Những Nội Dung Chính

Tháng 7 này bạn muốn chuyển nhà ? Bạn đừng nên xem nhẹ việc xem ngày tốt chuyển nhà.  Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018 sẽ giúp bạn mang lại nhiều điều tốt lành, và tránh xa được vận hạn, rủi ro. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, cùng dịch vụ chuyển nhà giá rẻ Toàn Cầu xem ngày ngày tốt ngay hôm nay để tài lộc đầy nhà – vận hạn bay xa nhé !

Xem ngày chuyển nhà tháng 7 năm 2018
Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018

 

Chủ nhật, ngày 1/7/2018 nhằm ngày 18/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày GIÁP NGỌ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 2/7/2018 nhằm ngày 19/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày ẤT MÙI, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 3/7/2018 nhằm ngày 20/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày BÍNH THÂN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 4/7/2018 nhằm ngày 21/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày ĐINH DẬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 5/7/2018 nhằm ngày 22/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày MẬU TUẤT, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 6/7/2018 nhằm ngày 23/5/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày KỶ HỢI, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 7/7/2018 nhằm ngày 24/5/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày CANH TÝ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 8/7/2018 nhằm ngày 25/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày TÂN SỬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 9/7/2018 nhằm ngày 26/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày NHÂM DẦN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba, ngày 10/7/2018 nhằm ngày 27/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày QUÝ MÃO, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 11/7/2018 nhằm ngày 28/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày GIÁP THÌN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 12/7/2018 nhằm ngày 29/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày ẤT TỴ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 13/7/2018 nhằm ngày 1/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày BÍNH NGỌ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 14/7/2018 nhằm ngày 2/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày ĐINH MÙI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 15/7/2018 nhằm ngày 3/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày MẬU THÂN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ hai, ngày 16/7/2018 nhằm ngày 4/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày KỶ DẬU, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 17/7/2018 nhằm ngày 5/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày CANH TUẤT, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 18/7/2018 nhằm ngày 6/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày TÂN HỢI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 19/7/2018 nhằm ngày 7/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày NHÂM TÝ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 20/7/2018 nhằm ngày 8/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày QUÝ SỬU, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 21/7/2018 nhằm ngày 9/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày GIÁP DẦN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 22/7/2018 nhằm ngày 10/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ẤT MÃO, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)\

Thứ hai, ngày 23/7/2018 nhằm ngày 11/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày BÍNH THÌN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 24/7/2018 nhằm ngày 12/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 25/7/2018 nhằm ngày 13/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày MẬU NGỌ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 26/7/2018 nhằm ngày 14/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày KỶ MÙI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 27/7/2018 nhằm ngày 15/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày CANH THÂN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 28/7/2018 nhằm ngày 16/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày TÂN DẬU, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 29/7/2018 nhằm ngày 17/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày NHÂM TUẤT, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 30/7/2018 nhằm ngày 18/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày QUÝ HỢI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 31/7/2018 nhằm ngày 19/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày GIÁP TÝ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem thêm: Những mẹo chuyển nhà nhanh chóng khiến bạn bất ngờ
 
Trên đây là tống hợp ngày tốt, ngày xấu trong tháng 7 năm 2018. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, để chọn được ngày tốt thật sự còn tùy thuộc vào tuổi của gia chủ, vì thế nếu muốn chính xác bạn đọc có thể liên hệ với các thầy phong thủy.

> Xem thêm ngày tốt chuyển nhà năm 2021 Tại link: https://chuyennhatoancau.vn/huong-dan-chon-ngay-tot-chuyen-nha-2021/

Tham khảo thêm top 9 công ty chuyển nhà uy tín tại link: https://top9tphcm.com/cong-ty-dich-vu-van-chuyen-van-phong-uy-tin-tphcm/

Bài viết liên quan