Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018

Tháng 7 này bạn muốn chuyển nhà ? Bạn đừng nên xem nhẹ việc xem ngày tốt chuyển nhà.  Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018 sẽ giúp bạn mang lại nhiều điều tốt lành, và tránh xa được vận hạn, rủi ro. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, cùng chuyển nhà Toàn Cầu xem ngày ngày tốt ngay hôm nay để tài lộc đầy nhà – vận hạn bay xa nhé !
 

xem ngày tốt chuyên nhà tháng 7 năm 2018

Xem ngày chuyển nhà tháng 7 năm 2018

 

Chủ nhật, ngày 1/7/2018 nhằm ngày 18/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày GIÁP NGỌ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ hai, ngày 2/7/2018 nhằm ngày 19/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày ẤT MÙI, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ ba, ngày 3/7/2018 nhằm ngày 20/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày BÍNH THÂN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ tư, ngày 4/7/2018 nhằm ngày 21/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày ĐINH DẬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ năm, ngày 5/7/2018 nhằm ngày 22/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày MẬU TUẤT, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ sáu, ngày 6/7/2018 nhằm ngày 23/5/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày KỶ HỢI, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ bảy, ngày 7/7/2018 nhằm ngày 24/5/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày CANH TÝ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Chủ nhật, ngày 8/7/2018 nhằm ngày 25/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày TÂN SỬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ hai, ngày 9/7/2018 nhằm ngày 26/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày NHÂM DẦN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ ba, ngày 10/7/2018 nhằm ngày 27/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày QUÝ MÃO, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 
xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2018 - ảnh 1

Chọn ngày lành tháng tốt trong tháng 7 năm 2018

 

Thứ tư, ngày 11/7/2018 nhằm ngày 28/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày GIÁP THÌN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ năm, ngày 12/7/2018 nhằm ngày 29/5/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày ẤT TỴ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ sáu, ngày 13/7/2018 nhằm ngày 1/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày BÍNH NGỌ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ bảy, ngày 14/7/2018 nhằm ngày 2/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày ĐINH MÙI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Chủ nhật, ngày 15/7/2018 nhằm ngày 3/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày MẬU THÂN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ hai, ngày 16/7/2018 nhằm ngày 4/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày KỶ DẬU, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ ba, ngày 17/7/2018 nhằm ngày 5/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày CANH TUẤT, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ tư, ngày 18/7/2018 nhằm ngày 6/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày TÂN HỢI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 
Thứ năm, ngày 19/7/2018 nhằm ngày 7/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường
Ngày NHÂM TÝ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ sáu, ngày 20/7/2018 nhằm ngày 8/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày QUÝ SỬU, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ bảy, ngày 21/7/2018 nhằm ngày 9/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày GIÁP DẦN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Chủ nhật, ngày 22/7/2018 nhằm ngày 10/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày ẤT MÃO, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Chuyển nhà trọn gói Toàn Cầu phục vụ khách hàng 24/7

 

Thứ hai, ngày 23/7/2018 nhằm ngày 11/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày BÍNH THÌN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ ba, ngày 24/7/2018 nhằm ngày 12/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ tư, ngày 25/7/2018 nhằm ngày 13/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày MẬU NGỌ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ năm, ngày 26/7/2018 nhằm ngày 14/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày KỶ MÙI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ sáu, ngày 27/7/2018 nhằm ngày 15/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày CANH THÂN, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ bảy, ngày 28/7/2018 nhằm ngày 16/6/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày TÂN DẬU, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Chủ nhật, ngày 29/7/2018 nhằm ngày 17/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày NHÂM TUẤT, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ hai, ngày 30/7/2018 nhằm ngày 18/6/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày QUÝ HỢI, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ ba, ngày 31/7/2018 nhằm ngày 19/6/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày GIÁP TÝ, tháng KỶ MÙI, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 
Trên đây là tống hợp ngày tốt, ngày xấu trong tháng 7 năm 2018. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, để chọn được ngày tốt thật sự còn tùy thuộc vào tuổi của gia chủ, vì thế nếu muốn chính xác bạn đọc có thể liên hệ với các thầy phong thủy.
 
Tham khảo thêm: 
– Tìm kiếm đơn vị chuyển nhà uy tín, bạn có thể tham khảo bài viết: Top 5 đơn vị chuyển nhà uy tín hàng đầu tại Việt Nam
– Nếu nhà bạn tự chuyển nhà, mà có điều hòa trong quá trình vận chuyển hãy tham khảo bài viết: Chuyển nhà có điều hòa cần lưu ý những điều này
– Nếu bạn lần đầu chuyển nhà thì không thể bỏ qua bài viết: Kinh nghiệm dành cho người lần đầu chuyển nhà
– Để tránh các hình thức lừa đảo của công ty chuyển nhà hãy tham khảo bài viết: Những chiêu trò lừa đảo của các công ty chuyển nhà kém chất lượng
– Khi chuyển nhà bạn mong muốn nhiều vận may đến với gia đình: Chuyển nhà làm 11 điều này sẽ mang lại điềm lành tránh vận rủi đeo bám
– Sẽ không lãng phí khi bạn đọc bài viết: Các bước chuyển nhà nhanh gọn
–  Bạn tự chuyển và thuê xe chuyển nhà thì hãy tham khảo bài viết: Tuyệt chiêu Sắp xếp tài sản hàng hóa lên xe một cách nhanh gọn và an toàn nhất

chuyen-nha-gia-re

CÔNG TY CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI TOÀN CẦU

Đ/c: Số 18, Ngõ 169/52, Đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
Số điện thoại : 0971 965 966

CHUYỂN NHÀ TOÀN CẦU TẠI TP.HCM

Đ/c : Số 973/89 Nguyễn Ảnh Thủ, P.TCH, Quận 12, TP.HCM
Số điện thoại : 0967 268 139

Website: chuyennhatoancau.com

Bài viết liên quan