Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2018

Những Nội Dung Chính

Tháng 6 này bạn có nhu cầu chuyển nhà, nhưng bạn đắn đo chọn ngày chuyển nhà sao cho vừa thuận tiện cho công việc cơ quan, lại vừa phải là “ngày đẹp” mang lại điềm tốt lành, tránh điềm dữ cho gia đình. Bài viết dưới đây giúp khách hàng tìm được ngày tốt, trong danh sách những ngày đẹp tháng 6/2018. Hy vọng sẽ giúp bạn chọn lựa được ngày thích hợp sau khi  “xem ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2018” tại bài viết này.

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2018
Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2018

Xem thêm: Top 5 dịch vụ chuyển nhà uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Danh sách ngày tốt – xấu chuyển nhà năm 2018

Thứ sáu, ngày 1/6/2018 nhằm ngày 18/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt 

Ngày GIÁP TÝ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ bảy, ngày 2/6/2018 nhằm ngày 19/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt 

Ngày ẤT SỬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Chủ nhật, ngày 3/6/2018 nhằm ngày 20/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt 

Ngày BÍNH DẦN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ hai, ngày 4/6/2018 nhằm ngày 21/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 5/6/2018 nhằm ngày 22/4/2018 Âm lịch=> Ngày tốt 

Ngày MẬU THÌN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 6/6/2018 nhằm ngày 23/4/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 7/6/2018 nhằm ngày 24/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt 

Ngày CANH NGỌ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 8/6/2018 nhằm ngày 25/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày TÂN MÙI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 9/6/2018 nhằm ngày 26/4/2018 Âm lịch => Bình thường

Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 10/6/2018 nhằm ngày 27/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 11/6/2018 nhằm ngày 28/4/2018 Âm lịch => Bình thường

Ngày GIÁP TUẤT, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 12/6/2018 nhằm ngày 29/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ẤT HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ tư, ngày 13/6/2018 nhằm ngày 30/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày BÍNH TÝ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 14/6/2018 nhằm ngày 1/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày ĐINH SỬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 15/6/2018 nhằm ngày 2/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt 

Ngày MẬU DẦN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 16/6/2018 nhằm ngày 3/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày KỶ MÃO, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 17/6/2018 nhằm ngày 4/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày CANH THÌN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 18/6/2018 nhằm ngày 5/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày TÂN TỴ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 19/6/2018 nhằm ngày 6/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày NHÂM NGỌ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 20/6/2018 nhằm ngày 7/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày QUÝ MÙI, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 21/6/2018 nhằm ngày 8/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày GIÁP THÂN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 22/6/2018 nhằm ngày 9/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày ẤT DẬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 23/6/2018 nhằm ngày 10/5/2018 Âm lịch => ngày bình thường

Ngày BÍNH TUẤT, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 24/6/2018 nhằm ngày 11/5/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày ĐINH HỢI, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 25/6/2018 nhằm ngày 12/5/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày MẬU TÝ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 26/6/2018 nhằm ngày 13/5/2018 Âm lịch  => ngày bình thường

Ngày KỶ SỬU, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 27/6/2018 nhằm ngày 14/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày CANH DẦN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 28/6/2018 nhằm ngày 15/5/2018 Âm lịch  => ngày bình thường

Ngày TÂN MÃO, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 29/6/2018 nhằm ngày 16/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày NHÂM THÌN, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 30/6/2018 nhằm ngày 17/5/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày QUÝ TỴ, tháng MẬU NGỌ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

 

Bài viết liên quan