Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2018

Chuyển nhà là một việc quan trọng, việc lựa ngày tốt chuyển nhà giúp bạn tránh được vận hạn, gặp nhiều may mắn. Cùng với việc chọn ngày tốt chuyển nhà nhập trạch làm lễ cúng thổ công, thổ địa và định cư tại một nơi mới. Tháng 5 này, bạn đang có ý chuyển nhà, vậy bạn đã Xem Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 5 năm 2018 chưa? Nếu chưa, hãy cùng chuyển nhà Toàn Cầu chọn ngày tốt để chuyển nhà nhé !
xem-ngay-chuyen-nha-thang-5-nam-2018

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2018

xem-themXem thêm: Top 5 đơn vị chuyển nhà uy tín hàng đầu tại Việt Nam

 

Thứ ba, ngày 1/5/2018 nhằm ngày 16/3/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày QUÝ TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ tư, ngày 2/5/2018 nhằm ngày 17/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày GIÁP NGỌ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ năm, ngày 3/5/2018 nhằm ngày 18/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày ẤT MÙI, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ sáu, ngày 4/5/2018 nhằm ngày 19/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày BÍNH THÂN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
xem-themXem thêm: Giá chuyển nhà Hà Nội 

Thứ bảy, ngày 5/5/2018 nhằm ngày 20/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày ĐINH DẬU, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Chủ nhật, ngày 6/5/2018 nhằm ngày 21/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày MẬU TUẤT, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ hai, ngày 7/5/2018 nhằm ngày 22/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày KỶ HỢI, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ ba, ngày 8/5/2018 nhằm ngày 23/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ tư, ngày 9/5/2018 nhằm ngày 24/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày TÂN SỬU, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ năm, ngày 10/5/2018 nhằm ngày 25/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày NHÂM DẦN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ sáu, ngày 11/5/2018 nhằm ngày 26/3/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày QUÝ MÃO, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ bảy, ngày 12/5/2018 nhằm ngày 27/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày GIÁP THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Chủ nhật, ngày 13/5/2018 nhằm ngày 28/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày ẤT TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ hai, ngày 14/5/2018 nhằm ngày 29/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày BÍNH NGỌ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ ba, ngày 15/5/2018 nhằm ngày 1/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày ĐINH MÙI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ tư, ngày 16/5/2018 nhằm ngày 2/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày MẬU THÂN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ năm, ngày 17/5/2018 nhằm ngày 3/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày KỶ DẬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ sáu, ngày 18/5/2018 nhằm ngày 4/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày CANH TUẤT, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ bảy, ngày 19/5/2018 nhằm ngày 5/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày TÂN HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Chủ nhật, ngày 20/5/2018 nhằm ngày 6/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày NHÂM TÝ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ hai, ngày 21/5/2018 nhằm ngày 7/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày QUÝ SỬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ ba, ngày 22/5/2018 nhằm ngày 8/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ tư, ngày 23/5/2018 nhằm ngày 9/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày ẤT MÃO, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ năm, ngày 24/5/2018 nhằm ngày 10/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày BÍNH THÌN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ sáu, ngày 25/5/2018 nhằm ngày 11/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày ĐINH TỴ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ bảy, ngày 26/5/2018 nhằm ngày 12/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày MẬU NGỌ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ hai, ngày 28/5/2018 nhằm ngày 14/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)
 

Thứ ba, ngày 29/5/2018 nhằm ngày 15/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 
Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
 

Thứ tư, ngày 30/5/2018 nhằm ngày 16/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 
Ngày NHÂM TUẤT, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
 

Thứ năm, ngày 31/5/2018 nhằm ngày 17/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 
Ngày QUÝ HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
 
 
chuyen-nha-gia-re

CÔNG TY CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI TOÀN CẦU

Đ/c: Số 18, Ngõ 169/52, Đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Tp.Hà Nội
Số điện thoại : 0971 965 966

CHUYỂN NHÀ TOÀN CẦU TẠI TP.HCM

Đ/c : Số 973/89 Nguyễn Ảnh Thủ, P.TCH, Quận 12, TP.HCM
Số điện thoại : 0967 268 139

Website: chuyennhatoancau.com

 
 

Bài viết liên quan