Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2018

Những Nội Dung Chính

Chuyển nhà là một việc quan trọng, việc lựa ngày tốt chuyển nhà giúp bạn tránh được vận hạn, gặp nhiều may mắn. Cùng với việc chọn ngày tốt chuyển nhà nhập trạch làm lễ cúng thổ công, thổ địa và định cư tại một nơi mới. Tháng 5 này, bạn đang có ý chuyển nhà, vậy bạn đã Xem Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 5 năm 2018 chưa? Nếu chưa, hãy cùng dịch vụ chuyển nhà Toàn Cầu chọn ngày tốt để chuyển nhà nhé !

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2018
Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2018

 

Xem thêm: Top 5 đơn vị chuyển nhà uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Thứ ba, ngày 1/5/2018 nhằm ngày 16/3/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày QUÝ TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ tư, ngày 2/5/2018 nhằm ngày 17/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày GIÁP NGỌ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 3/5/2018 nhằm ngày 18/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày ẤT MÙI, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 4/5/2018 nhằm ngày 19/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày BÍNH THÂN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:50)

Thứ bảy, ngày 5/5/2018 nhằm ngày 20/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày ĐINH DẬU, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59) 

Chủ nhật, ngày 6/5/2018 nhằm ngày 21/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày MẬU TUẤT, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ hai, ngày 7/5/2018 nhằm ngày 22/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày KỶ HỢI, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59) 

Thứ ba, ngày 8/5/2018 nhằm ngày 23/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59) 

Thứ tư, ngày 9/5/2018 nhằm ngày 24/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày TÂN SỬU, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 10/5/2018 nhằm ngày 25/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày NHÂM DẦN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59

Thứ sáu, ngày 11/5/2018 nhằm ngày 26/3/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày QUÝ MÃO, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ bảy, ngày 12/5/2018 nhằm ngày 27/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày GIÁP THÌN, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59) 

Chủ nhật, ngày 13/5/2018 nhằm ngày 28/3/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày ẤT TỴ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59) 

Thứ hai, ngày 14/5/2018 nhằm ngày 29/3/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày BÍNH NGỌ, tháng BÍNH THÌN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ ba, ngày 15/5/2018 nhằm ngày 1/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày ĐINH MÙI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ tư, ngày 16/5/2018 nhằm ngày 2/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày MẬU THÂN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59) 

Thứ năm, ngày 17/5/2018 nhằm ngày 3/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày KỶ DẬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ sáu, ngày 18/5/2018 nhằm ngày 4/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày CANH TUẤT, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59) 

Thứ bảy, ngày 19/5/2018 nhằm ngày 5/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày TÂN HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Chủ nhật, ngày 20/5/2018 nhằm ngày 6/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày NHÂM TÝ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ hai, ngày 21/5/2018 nhằm ngày 7/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày QUÝ SỬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ ba, ngày 22/5/2018 nhằm ngày 8/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59) 

Thứ tư, ngày 23/5/2018 nhằm ngày 9/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày ẤT MÃO, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ năm, ngày 24/5/2018 nhằm ngày 10/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày BÍNH THÌN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ sáu, ngày 25/5/2018 nhằm ngày 11/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày ĐINH TỴ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ bảy, ngày 26/5/2018 nhằm ngày 12/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày MẬU NGỌ, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59) 

Thứ hai, ngày 28/5/2018 nhằm ngày 14/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59) 

Thứ ba, ngày 29/5/2018 nhằm ngày 15/4/2018 Âm lịch => Ngày xấu

 Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ tư, ngày 30/5/2018 nhằm ngày 16/4/2018 Âm lịch => Ngày tốt

 Ngày NHÂM TUẤT, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ năm, ngày 31/5/2018 nhằm ngày 17/4/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

 Ngày QUÝ HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Bạn cần thuê xe tải chuyển nhà hãy liên hệ chúng tôi tư vấn nhé hoặc tham khảo tại link: https://chuyennhatoancau.vn/dich-vu-taxi-tai/
 
 

Bài viết liên quan