Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2018

Chuyển nhà là việc trọng đại, chính vì thế việc xem Ngày tốt chuyển nhà luôn được chú trọng. Các cụ thường có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nếu các bạn đang có nhu cầu chuyển nhà trong tháng 3/2018 này thì đừng quên Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2018 để chuyển nhà nhé !

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2018
Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2018

>>> Xem thêm: Top 5 đơn vị chuyển nhà uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Dưới đây Chuyển nhà Toàn Cầu xin chia sẻ với bạn đọc, những ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2018. Và những ngày xấu để các bạn tránh khi chuyển nhà

Thứ năm, ngày 1/3/2018 tức ngày 14/1/2018 Âm lịch => Ngày Xấu

Ngày NHÂM THÌN, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ sáu, ngày 2/3/2018 tức ngày 15/1/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59) 

Thứ bảy, ngày 3/3/2018 tức ngày 16/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày GIÁP NGỌ, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59

Chủ nhật, ngày 4/3/2018 tức ngày 17/1/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày ẤT MÙI, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ hai, ngày 5/3/2018 tức ngày 18/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày BÍNH THÂN, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59

Thứ ba, ngày 6/3/2018 tức ngày 19/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ĐINH DẬU, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 7/3/2018 tức ngày 20/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày MẬU TUẤT, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 8/3/2018 tức ngày 21/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày KỶ HỢI, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 9/3/2018 tức ngày 22/1/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày CANH TÝ, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 10/3/2018 tức ngày 23/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày TÂN SỬU, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 11/3/2018 tức ngày 24/1/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ hai, ngày 12/3/2018 tức ngày 25/1/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày QUÝ MÃO, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 13/3/2018 tức ngày 26/1/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày GIÁP THÌN, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ tư, ngày 14/3/2018 tức ngày 27/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ẤT TỴ, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 15/3/2018 tức ngày 28/1/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày BÍNH NGỌ, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 16/3/2018 tức ngày 29/1/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ĐINH MÙI, tháng GIÁP DẦN, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 17/3/2018 tức ngày 1/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày MẬU THÂN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 18/3/2018 tức ngày 2/2/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày KỶ DẬU, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ hai, ngày 19/3/2018 tức ngày 3/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày CANH TUẤT, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59 

Thứ ba, ngày 20/3/2018 tức ngày 4/2/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày TÂN HỢI, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ tư, ngày 21/3/2018 tức ngày 5/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày NHÂM TÝ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59

Thứ năm, ngày 22/3/2018 tức ngày 6/2/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày QUÝ SỬU, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59 

Thứ sáu, ngày 23/3/2018 tức ngày 7/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày GIÁP DẦN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59

Thứ bảy, ngày 24/3/2018 tức ngày 8/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày ẤT MÃO, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59

Chủ nhật, ngày 25/3/2018 tức ngày 9/2/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày BÍNH THÌN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ hai, ngày 26/3/2018 tức ngày 10/2/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày ĐINH TỴ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59) 

Thứ ba, ngày 27/3/2018 tức ngày 11/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày MẬU NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 28/3/2018 tức ngày 12/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày KỶ MÙI, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59

Thứ năm, ngày 29/3/2018 tức ngày 13/2/2018 Âm lịch => Ngày bình thường

Ngày CANH THÂN, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59

Thứ sáu, ngày 30/3/2018 tức ngày 14/2/2018 Âm lịch => Ngày xấu

Ngày TÂN DẬU, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 31/3/2018 tức ngày 15/2/2018 Âm lịch => Ngày tốt

Ngày NHÂM TUẤT, tháng ẤT MÃO, năm MẬU TUẤT
Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY :
Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Trên đây là chi tiết ngày xấu – ngày tốt chuyển nhà tháng 3 năm 2018 bạn đọc có thể lựa chọn để chuyển nhà trong tháng 3 năm 2018 này. Nếu bạn đọc đang có nhu cầu chuyển nhà và cần sự giúp đỡ từ đơn vị vận chuyển hãy liên hệ ngay với Chuyển nhà Toàn Cầu nhé!

 

Bài viết liên quan